ALİ MUZAFFER DİNÇOL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ MUZAFFER DİNÇOL

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂRÂMÎCE
Halen bazı lehçeleri konuşulan yarı ölü Sâmî dil.
ÂRÂMÎLER
Eski bir yarı göçebe Batı Sâmî kavmi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER