ALİ NAMLI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ NAMLI

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ / 1. Bölüm
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
RÛHU’l-BEYÂN
İsmâil Hakkı Bursevî’nin (ö. 1137/1725) tasavvufî tefsiri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER