ALİ OSMAN COŞKUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ OSMAN COŞKUN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SEYREKZÂDE MEHMED ÂSIM
Tezkire yazarı ve divan şairi.
SİMKEŞZÂDE FEYZÎ
Divan şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER