ALPARSLAN AÇIKGENÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALPARSLAN AÇIKGENÇ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-ESFÂRÜ’l-ERBAA
Sadreddîn-i Şîrâzî’nin (ö. 1050/1641) varlık ve bilgi konusunu incelediği en önemli eseri.
EVÂİL
Deney öncesi ilk bilgiler veya bir ilmin dayandığı temel ilkeler; insanlık tarihi boyunca ilk yapılanları tesbite çalışan ilim dalı.
FAZLURRAHMAN
Pakistanlı ilim ve fikir adamı.
MOLLA SADRÂ
İşrâkī, Ekberî ve Meşşâî düşünce ekollerini mezceden İranlı filozof ve âlim.
SAİD NURSİ
Son dönem Osmanlı âlimi ve Nurculuk hareketinin kurucusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER