ÂMİL ÇELEBİOĞLU

1934-1990
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂB-ı HAYÂT / 2. Bölüm: EDEBİYAT
İçeni ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan efsanevî su.
AHMED BÎCAN
Envârü’l-âşıkīn adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
BEDİR
Eski edebiyatta güzellik, tasavvufta da vahdet sembolü olarak kullanılan bir teşbih unsuru.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.