ÂMİL ÇELEBİOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂMİL ÇELEBİOĞLU

1934-1990
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂB-ı HAYÂT / 2. Bölüm: EDEBİYAT
İçeni ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan efsanevî su.
AHMED BÎCAN
Envârü’l-âşıkīn adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
BEDİR
Eski edebiyatta güzellik, tasavvufta da vahdet sembolü olarak kullanılan bir teşbih unsuru.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER