AMIR LJUBOVIĆ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMIR LJUBOVIĆ

1945-2019
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Sanatları, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EYYÛBÎZÂDE MUSTAFA
Müderris, Mostar müftülerinden.
FİLİPOVİÇ, Nedim
Osmanlı tarihçisi, Türkolog.
İLHÂMÎ, Abdülvehhâb
Boşnak asıllı mutasavvıf-şair.
KARAGÖZ BEY KÜLLİYESİ
Bosna-Hersek’in Mostar şehrinde XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER