ARİF NAİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARİF NAİM

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÎCÂPÛR
Hindistan’da bir idarî bölge ve şehir.
BİHÂR
Hindistan’da bir eyalet ve aynı adı taşıyan şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER