ATİLLA BATUR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATİLLA BATUR

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÜRÛRÎ, Seyyid Osman
Tarih düşürmedeki maharetiyle tanınan divan şairi.
YAZICI SÂLİH
Yazıcızâde kardeşlerin babası, Şemsiyye adlı eseriyle tanınan âlim ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER