AYLA ÖDEKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYLA ÖDEKAN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BALTALİMANI SAHİLSARAYI
Mustafa Reşid Paşa’nın 1860-1870 yılları arasında Baltalimanı’nda yaptırdığı kâgir saray.
BEYKOZ KASRI
İstanbul Boğaziçi’nde yapılan ilk kâgir kasır.
CÜMLE KAPISI
Büyük binaların ana girişi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER