AYŞE DENKNALBANT - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYŞE DENKNALBANT

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KASIM PAŞA KÜLLİYESİ
Bozüyük’te XVI. yüzyılın ilk yarısında yapılan külliye.
KÖŞK
Büyük bir sivil yapıya bağlı veya bağımsız olarak inşa edilen süslü küçük bina.
MAMA HATUN KÜLLİYESİ
Erzincan’ın Tercan ilçesinde XII. yüzyılın sonları ile XIII. yüzyılın başlarında inşa edilen külliye.
MÜMİNE HATUN KÜLLİYESİ
Nahcıvan’da XII. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş kümbet ve camiden oluşan külliye.
SELÇUKLULAR / 13. Bölüm: MİMARİ
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
SEYYİD BATTAL GAZİ KÜLLİYESİ
Eskişehir Seyitgazi’de XIII. yüzyılın başlarında kurulan külliye.
SULTAN HANI
Kayseri’de XIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen kervansaray.
SULTAN MUSTAFA CAMİİ ve HAMAMI
Rodos’ta XVIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen cami ve hamam.
SUSUZ HAN
XIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Anadolu Selçuklu dönemi kervansarayı.
ŞEYH ŞÜCÂÜDDİN KÜLLİYESİ
Eskişehir Seyitgazi’de XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
TAŞKIN PAŞA KÜLLİYESİ
Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa (Damsa-Damse) köyünde XIV. yüzyılda yaptırılan külliye.
ULUCAMİ / 42. Bölüm: Silvan Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 45. Bölüm: Sivrihisar Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ÜÇ KÜMBETLER
Erzurum’da Emîr Saltuk Kümbeti çevresinde yer alan mezar anıtları topluluğu.
YÂKUTİYE MEDRESESİ ve KÜMBETİ
Erzurum’da XIV. yüzyılın başında inşa edilen İlhanlı devri medresesi ve kümbeti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER