AYŞE HÜMEYRA ASLANTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYŞE HÜMEYRA ASLANTÜRK

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NESEFÎ, Necmeddin
Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir, kelâmcı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER