AZMİ ŞERBETÇİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AZMİ ŞERBETÇİ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KUTBÜDDÎN-i ŞÎRÂZÎ
İranlı filozof; astronomi, matematik, tıp ve din âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER