AZMİ YÜKSEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

AZMİ YÜKSEL

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLKĀDİR el-MAĞRİBÎ
Tanınmış Suriyeli yazar, dil ve din bilgini.
ABÎD b. EBRAS
Câhiliye devri Arap şairlerinden.
AHTAL
Emevî devri hıristiyan Arap şairlerinden.
CEMÂLEDDİN el-VATVÂT
Ansiklopedik eserleriyle tanınan Mısırlı edip ve âlim.
CEMÎL el-AZM
Suriyeli edip, şair ve gazeteci.
İBN SENÂÜLMÜLK
Eyyûbî dönemi şair ve ediplerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER