BAKİ ADAM - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAKİ ADAM

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HIRİSTİYANLIK / 6. Bölüm: HIRİSTİYANLIK ve DİĞER DİNLER
Hz. Îsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
SİNAGOG
Yahudilik’te ibadet, din eğitimi ve cemaat işleri için ayrılan yer veya bina, havra.
TEVRAT
Kur’ân-ı Kerîm’de yahudilerin kutsal kitabına verilen ad.
ÜZEYİR
Kur’an’da adı geçen, peygamber olup olmadığı tartışmalı kişi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER