CAĞFER KARADAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CAĞFER KARADAŞ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin / 2. Bölüm: İtikadî Görüşleri
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
SEVAP
Dinî açıdan makbul sayılan davranışların âhiretteki mükâfatı anlamında bir terim.
SÜBKÎ, Tâceddin / 2. Bölüm: İtikadî Görüşleri
Şâfiî fakihi ve biyografi yazarı.
TECEDDÜD-i EMSÂL
Cismi oluşturan araz ve cevherlerin her an yok olmasının hemen ardından yenilenmesi suretiyle varlığını sürdürmesi anlamında kelâm terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER