CARTER VAUGHN FINDLEY - TDV İslâm Ansiklopedisi

CARTER VAUGHN FINDLEY

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HARİCİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde Dışişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
PERTEV MEHMED SAİD PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
REDHOUSE, Sir James William
İngiliz şarkiyatçısı, dil bilimci ve lugatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER