CEBE ÖZER - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEBE ÖZER

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MEZİD BEY CAMİİ
Edirne’de XV. yüzyılın ortalarına doğru inşa edilmiş cami.
MURÂDİYE KÜLLİYESİ
Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER