CELAL YENİÇERİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CELAL YENİÇERİ

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Bilim Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂC
Genel olarak vergi, özellikle pazar vergisi anlamında kullanılan bir terim.
CEHBEZ
Eskiden piyasada sarraflık, devlet maliyesinde ise başta para ayarı olmak üzere, çeşitli malî işleri yapan kimselere verilen ad.
MEZÂLİM
İslâm devletlerinde en yüksek idarî-adlî yargı ve denetleme kurumu.
MÜLÂMESE
Mala dokunmak suretiyle gerçekleşen Câhiliye dönemine ait bir satım şekli.
MÜNÂBEZE
Câhiliye dönemine ait bir satım şekli.
MÜZÂBENE
Hz. Peygamber’in yasakladığı bir satış türü.
TU‘ME
İhtiyaç sahiplerine ve devlet görevlilerine mülkiyeti devlete ait yerlerden ayrılan tahsisat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER