CELALEDDİN ÇELEBİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CELALEDDİN ÇELEBİ

1926-1996
Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLHALİM ÇELEBİ
Konya Mevlânâ Dergâhı’nın son postnişini.
ÇELEBİ EFENDİ
Konya Mevlevî Âsitânesi’nde postnişin olanlara verilen unvan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER