CEMAL BAYAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMAL BAYAK

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FENÂÎ ALİ EFENDİ
Celvetiyye tarikatı şeyhlerinden.
HAYDAR EFENDİ, Ahıskalı
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
NEVRÛZİYYE
Nesib bölümünde Nevruz’un ve baharın anlatıldığı kaside türü.
SEHÂBÎ
Divan şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER