CENGİZ ORHONLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

CENGİZ ORHONLU

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BOLU
Karadeniz bölgesinin batı bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
BOZCAADA
Ege denizinin Çanakkale Boğazı’na ve Anadolu kıyılarına yakın kesiminde ada.
HABEŞ EYALETİ
Osmanlılar’ın, Doğu Afrika’da 1555’te kurdukları eyalet.
HAS
Osmanlılar’da padişaha, hânedan mensuplarına, yüksek devlet görevlilerine ait şahsî mülk, arazi, yıllık gelir ve dirlikler için kullanılan bir terim.
HAZİNE
Osmanlılar’da devlete ait nakit, kıymetli eşya ve bunlarla ilgili evrakın saklanıp korunduğu yer.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER