CEVDET YAVUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEVDET YAVUZ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÂVA
Bir hakkın mahkeme yoluyla talep edilmesi anlamında kullanılan hukuk terimi.
EBÜL‘ULÂ MARDİN
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk hukukçusu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER