CHANG-KUAN (NABIL) LIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CHANG-KUAN (NABIL) LIN

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MA DEXING
Çinli müslüman âlim.
MA HUA-LUNG
Nakşibendiyye-Cehriyye tarikatı şeyhlerinden Çinli âlim.
MA LIANYUAN
Çinli müslüman âlim ve eğitimci.
MA MING-HSIN
Nakşibendiyye-Cehriyye tarikatının kurucusu Çinli âlim ve mutasavvıf.
MA ZHU
Çin’de İslâmî hayatın gelişmesine önemli katkılarda bulunan âlim.
MENHUAN
Çin’de tarikatlar için kullanılan ortak ad.
PANTHAY
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Çin’in Yunnan bölgesinde yaşayan müslümanlara verilen isim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER