COŞKUN AK - TDV İslâm Ansiklopedisi

COŞKUN AK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RÛHÎ-yi BAĞDÂDÎ
Daha çok terkibibendiyle tanınan divan şairi.
SÜLEYMAN I / 2. Bölüm: Edebî Yönü
Kânûnî unvanıyla tanınan Osmanlı padişahı (1520-1566).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER