CÜNEYT GÖKÇE - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÜNEYT GÖKÇE

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BERZAH
Kelâm, tasavvuf ve İşrâkī felsefede değişik mânalarda kullanılan bir terim.
ERZEN, Ali
Son devir din âlimlerinden.
el-İNSÂF
İbnü’s-Sîd el-Batalyevsî’nin (ö. 521/1127) âlimlerin çeşitli dinî konulara dair farklı görüş belirtmelerinin temel sebeplerini inceleyen eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER