CÜNEYT GÖKÇE - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÜNEYT GÖKÇE

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BERZAH
Kelâm, tasavvuf ve İşrâkī felsefede değişik mânalarda kullanılan bir terim.
ERZEN, Ali
Son devir din âlimlerinden.
el-İNSÂF
İbnü’s-Sîd el-Batalyevsî’nin (ö. 521/1127) âlimlerin çeşitli dinî konulara dair farklı görüş belirtmelerinin temel sebeplerini inceleyen eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER