DENİZ ESEMENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DENİZ ESEMENLİ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALÂEDDİN CAMİİ ve MEDRESESİ
Sinop’un Camiikebir mahallesinde bulunan şehrin en büyük camisi ve medresesi.
DALGIÇ AHMED AĞA
Osmanlı Hassa başmimarı.
HAREM / 3. Bölüm: Türk-İslâm Mimarisinde Harem
Ev, konak ve saraylarda kadınlara ayrılan bölüm.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER