DENİZ ESEMENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DENİZ ESEMENLİ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALÂEDDİN CAMİİ ve MEDRESESİ
Sinop’un Camiikebir mahallesinde bulunan şehrin en büyük camisi ve medresesi.
DALGIÇ AHMED AĞA
Osmanlı Hassa başmimarı.
HAREM / 3. Bölüm: Türk-İslâm Mimarisinde Harem
Ev, konak ve saraylarda kadınlara ayrılan bölüm.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER