EBULFAZL HATIBI - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBULFAZL HATIBI

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-MELİKÜ’s-SÂLİH, Ebü’l-Hayş
Eyyûbîler’in Dımaşk kolu hükümdarı (1237-1238, 1239-1245).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER