EKREM HAKKI AYVERDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EKREM HAKKI AYVERDİ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALİ b. YAHYÂ es-SÛFÎ
Fâtih devri hattatlarından.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER