EMİN ERTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

EMİN ERTÜRK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Coğrafya
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI
Türkiye, İran ve Pakistan arasında 1985’te kurulan bölgesel nitelikte teşkilât.
KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından ortak yatırım projeleri üretmek ve bunları gerçekleştirmek amacıyla kurulan teşkilât.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER