EMRULLAH İŞLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

EMRULLAH İŞLER

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TARAFE b. ABD
Muallaka şairi.
TASHÎF
Birbirine benzeyen harflerden oluşan kelimelerin nokta veya harekelerinin değiştirilerek yazılması anlamında terim.
ZECCÂC
Arap dili ve edebiyatı âlimi, müfessir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER