ERAY CÖMERT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERAY CÖMERT

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KOPUZ
Türk mûsikisi sazlarından.
TULUM
Türk halk mûsikisinde nefesli bir çalgı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER