ERCAN KARAKOÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERCAN KARAKOÇ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
İstanbul Kadıköy’de doğdu (1976). Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1998). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde “Atatürk’ün Dış Türkler Politikası” başlıklı teziyle yüksek lisansını (danışman: Prof. Dr. Ahmet Ayhan, 2001), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde “Türk Basınında Ermeni Terörü (1973-1984)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (danışman: Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, 2008). 2013 yılında doçent unvanı aldı.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2000-2003) ve Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2003-2009). Fulbright Scholar-in-Residence programı kapsamında Chatham Üniversitesi’nde (Pittsburgh, ABD) misafir öğretim üyesi olarak ders verdi (2010-2011). Türkiye’ye döndüğünde Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı, yanı sıra farklı idarî görevler üstlendi. 2017’den bu yana aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışmaları son dönem Osmanlı ve modern Türkiye tarihi genel başlığı altında siyasî tarih, diplomasi tarihi ve millî güvenlik alanlarında yoğunlaşmıştır.

Atatürk’ün Dış Türkler Politikası (İstanbul 2002), Geçmişten Günümüze Ermeni Komiteleri ve Terörü (İstanbul 2009) gibi telif eserlerinin yanı sıra Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar (ed.; Zekeriya Kurşun ve A. Emel Kefeli ile birlikte, İstanbul 2008) ve Osmanlı’dan Cumhuriyete Genç Bakışlar (ed.; İstanbul 2015) gibi derleme eserlere editörlük yapmıştır.
Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEMİREL, Süleyman Sami
Türkiye Cumhuriyeti’nin dokuzuncu cumhurbaşkanı.
EVREN, Ahmet Kenan
Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci cumhurbaşkanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER