ERDOĞAN ATEŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERDOĞAN ATEŞ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NİYAZ ÂYİNİ
Mevlevî âyinlerinin sonunda istek üzerine okunan âyin/ilâhi.
ŞUĞUL
Türk dinî mûsikisinde bir form.
TEKBİR / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Allah’ın en yüce varlık olduğunu belirten “Allahüekber” cümlesini söyleme anlamında terim.
TESBİH / 3. Bölüm: MÛSİKİ
Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER