ESMA ÇETİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ESMA ÇETİN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÜSÂMEDDÎN-i BİTLİSÎ
Nurbahşiyye tarikatına mensup mutasavvıf, müfessir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER