FARHAD DAFTARY - TDV İslâm Ansiklopedisi

FARHAD DAFTARY

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HALÎLULLĀH-ı KİRMÂNÎ
Ni‘metullāhiyye tarikatının Hindistan’daki ilk temsilcisi.
KİRMÂNÎ, Hamîdüddin
İsmâilî dâîsi.
MUHAMMED b. İSMÂİL el-MEKTÛM
İsmâilîler’in yedinci imamı.
RÂŞİDÜDDİN SİNÂN el-İSMÂİLÎ
VI. (XII.) yüzyılın son yarısında Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki kalelerde varlığını sürdüren Nizârî İsmâilî cemaatinin önde gelen dâîsi ve lideri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER