FARUK BEŞER - TDV İslâm Ansiklopedisi

FARUK BEŞER

1952-2024
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Trabzon’da doğdu (1952). Yozgat İmam-Hatip Lisesi’nden (1972) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nden (1978) mezun oldu. Aynı fakültede “İslâm’da Sosyal Güvenlik” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (danışman: Doç. Dr. Zahid Aksu, 1985). 1995’te “İslâm’da Kadının Çalışması ve Sosyal Güvenliği” başlıklı takdim teziyle doçent, 2000’de profesör unvanı aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde sekiz yıl boyunca imamlık, vaizlik ve müftü vekilliği görevlerinde bulundu. Hakyol Vakfı tarafından kurulan Araştırma ve İnceleme Enstitüsü’nde (Hadis Enstitüsü / Dârulhadîs) kurucu müdür olarak görev yaptı (1986-1992). Bu enstitünün kapanması üzerine aynı faaliyeti yaklaşık bir yıl süreyle İlim-Yayma Vakfı bünyesinde yürüttü. Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi’nde iki dönem dersler verdi (1993-1994). Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar görev yaptı (1994-2012) ve aynı fakültede dekan yardımcılığı gibi idarî görevler üstlendi. Aynı dönemde ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki University of Pittsburgh’ta (2000) ve Dubai College of Islamic and Arabic Studies’de (2005-2006) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2012’de intikal ettiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2018’de emekli oldu. 14 Ocak 2024’te vefat etti.

İlmî ve akademik çalışmaları fıkıh (İslam hukuku) alanında, özellikle de fürû-ı fıkıh ve güncel fıkhî meseleler üzerinde yoğunlaşmıştır.

İslam’da Sosyal Güvenlik (Ankara 1987, 2016), Hanımlara Özel İlmihal (İstanbul 1987, 2007), İslam’da Zenginlik ve Fakirlik (İstanbul 1991, 2016), Fıkıh Penceresinden Sosyal Hayatımız (I-II, İstanbul 1993), Kadının Çalışması, Sosyal Güvenliği ve İslam (İstanbul 1995, 2016), Sosyal Riskler, Sigorta ve İslam (İstanbul 2006, 2016), Bilgi, Fıkıh ve İçtihat (İstanbul 2007, 2016), Güncel Meseleler, Dinî Çözümler (İstanbul 2008, 2016), Herkes İçin Kolay Usulü Fıkıh (İstanbul 2014), Sosyal İslam (İstanbul 2016), Gerekçeli Fıkıh (I-II, İstanbul 2016) başlıca eserleri olarak sayılabilir. Ayrıca İlim Uğrunda (Abdülfettah Ebû Gudde’den, İstanbul 1985), Hanefî ve Şafiiler’de Mezhep Kavramı (Muhammed İbrahim’den, İstanbul 1989), Selefî Tasavvuf (Hâris el-Muhâsibî’den, İstanbul 1990) gibi tercüme eserleri de vardır.

Öte yandan 1990’lı yıllardan itibaren Kanal 7 başta olmak üzere farklı TV ve radyo kanallarında “Fıkıh Penceresi”, “İslam ve Hayat” gibi adlarla 600’den fazla program yaptı ve bu programlarda halka açık fıkıh dersleri verdi. 2012-2022 yılları arasında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İLKĀH
Tabii cinsel ilişki dışında bir teknikle dölleme anlamında fıkıh terimi.
ŞEHVET / 1. Bölüm
Bir şeye karşı duyulan şiddetli arzu, tutku, nefsin arzu gücü, cinsel ihtiyacın uyardığı istek.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER