FATİH ÇOLLAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

FATİH ÇOLLAK

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GAZZÎ, Bedreddin
Tefsir, kıraat, hadis, fıkıh âlimi; edip ve şair.
REVM
Bir kıraat ve tecvid terimi.
eş-ŞÂTIBİYYE
Kāsım b. Fîrruh eş-Şâtıbî’nin (ö. 590/1194) kırâat-i seb‘aya dair kasidesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER