FATMA ODABAŞI - TDV İslâm Ansiklopedisi

FATMA ODABAŞI

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
YEZÎD b. MÜHELLEB
Emevî Halifesi II. Yezîd’e karşı isyan eden vali ve kumandan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER