FERMAN KARAÇAM - TDV İslâm Ansiklopedisi

FERMAN KARAÇAM

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BASSET, René
Fransız şarkiyatçısı.
BEREZIN, Ilya-Nikolayeviç
Rus şarkiyatçısı.
GAFÛRÎ, Mecid
Başkırt ve Tatar Türkleri’nin tanınmış şair ve yazarı.
GEMUHLUOĞLU, İrfan Fethi
Cumhuriyet dönemi fikir adamlarından.
NECATİGİL, Behçet
Cumhuriyet dönemi şair ve yazarı.
SERDENGEÇTİ, Osman Yüksel
Gazeteci, düşünce ve aksiyon adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER