FİKRET KARAKAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

FİKRET KARAKAYA

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KANUN
Özellikle Şark mûsikisinde kullanılan telli bir mûsiki aleti.
KEMENÇE
Yaylı bir mûsiki aleti.
LAVTA
Telli bir mûsiki aleti.
NAKKĀRE
Vurmalı bir çalgı.
NEFÎR
Bir nefesli çalgı.
NÜZHE
Safiyyüddin el-Urmevî’nin (ö. 693/1294) icat ettiği telli bir saz.
REBAP
Bir mûsiki aleti.
SANTUR
Çoğunlukla Şark mûsikisinde kullanılan telli bir müzik aleti.
TAMBUR
Bir mûsiki aleti.
UD
Telli mûsiki aletlerinden biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER