FİLİZ GÜNDÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

FİLİZ GÜNDÜZ

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
MEHMED AĞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda inşa edilen külliye.
MELEK AHMED PAŞA CAMİİ
Diyarbakır’da XVI. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen cami.
NEBÎ CAMİİ
Diyarbakır’da XVI. yüzyılda inşa edilen cami.
OKMEYDANI
İstanbul’da Şişli ve Kasımpaşa arasında Haliç’e bakan sırtlarda yer alan semt.
ORTAKÖY CAMİİ
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde XIX. yüzyıla ait cami.
OSMAN HAMDİ BEY
Ressam, müzeci, arkeolog ve yazar.
PERTEV PAŞA TÜRBESİ
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Eyüp’te inşa edilen türbe.
SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ortalarında inşa edilen külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER