FUAT AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

FUAT AYDIN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MELEKÛT
Kâinat üzerindeki ilâhî güç ve hâkimiyeti ifade eden bir terim.
NÂMÛS
Cebrâil, ilâhî kanun, şeriat, Tevrat gibi anlamlarda kullanılan bir terim.
NESR
Kur’ân-ı Kerîm’de Nûh kavminin taptığı belirtilen putlardan biri.
VERRÂK, Ebû Îsâ
İslâm kaynaklarında Mu‘tezilî, Şiî veya Maniheist inançlarıyla ilişkilendirilen kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER