FUZULİ BAYAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

FUZULİ BAYAT

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
OĞUZNÂME
Oğuz Türkleri’nin menkıbevî tarihini konu alan destanların ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER