GÖNÜL CANTAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÖNÜL CANTAY

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AMASYA DÂRÜŞŞİFÂSI
XIV. yüzyıl başlarında inşa edilen bir tıp medresesi ve şifâhâne.
KEYKÂVUS I DÂRÜŞŞİFÂSI
Sivas’ta Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus’un yaptırdığı dârüşşifâ.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER