GÜLAY BURGAZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜLAY BURGAZ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FERHAD PAŞA TÜRBESİ
İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılın sonuna ait türbe.
KAPI AĞASI MEDRESESİ
Amasya’da XV. yüzyıla ait medrese.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER