GÜLSEREN AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜLSEREN AYDIN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BATLAMYUS
İslâm astronomisi üzerinde önemli etkileri olan İskenderiyeli astronom, matematikçi, coğrafyacı ve müzik bilgini.
BİRCENDÎ
Matematik, astronomi ve fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER