H. M. BUKHARI LUBIS - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. M. BUKHARI LUBIS

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DAHLÂN, Kiai Hacı Ahmed
Endonezya Muhammediyye Cemiyeti’nin kurucusu olan müslüman lider.
HAMZA FANSÛRÎ
Malay dilinde eser yazan ilk mutasavvıf-şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER