HALİL İBRAHİM DÜZENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİL İBRAHİM DÜZENLİ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mimari
Müellifin özgeçmişi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu (2000). Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladığı “Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim, İşlev, Yapı ve Anlam Analizleri” isimli teziyle (danışman: Prof.Dr. Şengül Öymen Gür, 2005) yüksek mimar ve “Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi” başlıklı teziyle (danışman: Prof.Dr. Şengül Öymen Gür, 2009) doktor unvanı aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi (2001-2009), Mardin Artuklu Üniversitesi (2009-2015), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (2015-2018) ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde (2018-2020) öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

İlmî ve akademik çalışmalarını mimarlık tarih yazımı, İslâm coğrafyasında mimarlık, 16-17. yüzyıllarda Osmanlı mimarisi, 20-21. yüzyıllarda mimarlık kuramları ve uygulamaları, Turgut Cansever, “ufkî şehir”, Trabzon, Mardin ve İstanbul şehir tarihi gibi konu ve alanlarda sürdürmektedir.

İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi (Klasik: İstanbul 2009, 2019), Trabzon Kent Mirası: Yer-Yapı-Hafıza (Ö. İ. Tuluk ile birlikte, Klasik: İstanbul, 2010), Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim II (Y. Uğur v.dğr. ile birlikte, Ümraniye Belediyesi: İstanbul 2019) başlıca eserleridir. Ayrıca Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarayevo’da Mahalle / Jedan Graditelski Pokusaj: Mahale u Trabzonu i Sarajevu (Nüans: İstanbul 2007), Trabzon Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri (H. Özen v.dğr. ile, Trabzon Valiliği: Trabzon 2010) ve Ufkî Şehir: Turgut Cansever’in İzinde (Klasik: İstanbul 2016) adlı eserler ile Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi adlı eserin “Mimari” başlıklı 8. cildinin (İSAM - İBB Kültür AŞ.: İstanbul 2015), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin “Türk Mimarlık Tarihi” özel sayısının (7/13, 2009/1) ve Şehir&Toplum dergisinin “Turgut Cansever” özel sayısının (sy. 12, Aralık 2018 – Mart 2019, A. Arlı ile birlikte) editörlüğünü yaptı.
Güncelleme Tarihi: 7.02.2021
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CANSEVER, Turgut
Düşünce adamı ve mimar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER