HALİT ÇALIŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİT ÇALIŞ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAKSIZ İKTİSAP
Hukukî bir sebebe dayanmadan bir şahsın mal varlığının başkası aleyhine çoğalması.
RAKABE
Mülkiyete konu olan eşyanın sadece maddî varlığı anlamında bir fıkıh terimi.
REHİN
Bir malın bir alacağa karşılık aynî teminat olmasını sağlayan akid ve bu akde konu olan mal anlamında fıkıh terimi.
ZARURET
Dinin yasaklarını ihlâl etmeyi mubah kılacak ölçüde büyük tehlike ve zarar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER