HALİT ZAVALSIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİT ZAVALSIZ

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AKKĀD, Abbas Mahmûd
Mısırlı gazeteci, mütefekkir, şair ve edebiyat münekkidi.
EBÜ’l-HACCÂC el-BELEVÎ
Endülüslü edip ve şair.

Arap alfabesinin yirminci harfi.
FÂRÛKĪ, Abdülbâkī
Edip, şair, tarihçi ve devlet adamı.
FERHÂT, Cermânûs
Arap dili âlimi, şair ve hıristiyan din adamı.
ÜŞMÛNÎ
Arap dili, fıkıh ve mantık âlimi.
YEMENÎ
Arap dili ve edebiyat âlimi, tarihçi.
ZÜBEYDÎ, Ebû Bekir
Endülüslü Arap dili ve edebiyatı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER